-> No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India

No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India

No. 1Free MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India

Free MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India
No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India is below 👇
 

This MCQ Quiz is based on following questions.
 
No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India
 
MCQ 1 to 5👇
 
1) पद्मश्री वैकुंठभाई मेहता यांचा जीवनकाळ-
1. 1891 ते 1964
2. 1901 ते 1971
3. 1897 ते 1980
4. 1905 ते 1961
 
2) डॉक्टर धनंजय गाडगीळ यांचा जीवनकाळ
1. 1891 ते 1964
2. 1901 ते 1971
3. 1897 ते 1980
4. 1905 ते 1961
 
3) पद्मश्री विठ्ठलराव विखेपाटील यांचा जीवनकाळ
1. 1891 ते 1964
2. 1901 ते 1971
3. 1897 ते 1980
4. 1905 ते 1961
 
4) कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांचा जीवनकाळ
1. 1891 ते 1964
2. 1901 ते 1971
3. 1897 ते 1980
4. 1905 ते 1961
 
5) डॉक्टर वर्गीस कुरीयन यांचा जीवनकाळ
1. 1891 ते 1964
2. 1901 ते 1971
3. 1897 ते 1980
4. 1921 ते 2012
No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India
MCQ 6 to 10👇
 
6) वैकुंठभाई मेहता यांची कोणत्या वर्षी वित्त आणि सहकार मंत्री म्हणून नेमणूक झाली.
1. १९४६
2. १९४७
3. १९४८
4. १९४९
 
7) वैकुंठभाई मेहता यांना केव्हा पद्मभूषण या गौरवाने गौरविण्यात आले.
1. १९५१
2. १९५२
3. १९५३
4. १९५४
 
8) भारतातील पहिल्या साखर कारखान्याचे अध्यक्ष-
1. पद्मश्री वैकुंठभाई मेहता
2. डॉक्टर धनंजय राव गाडगीळ
3. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील
4. कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे
 
9) गोखले इन्स्टिट्यूट ची स्थापना कोणी केली.
1. डॉक्टर धनंजय राव गाडगीळ
2. पद्मश्री वैकुंठभाई मेहता
3. डॉक्टर वर्गीस कुरीयन
4. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील
 
10) भारतीय रिझर्व बँकेचे संचालक म्हणून धनंजयराव घाडगे यांचा कालावधी
1. १९६७ ते १९७१
2. १९५२ ते १९६२
3. १९८० ते १९९७
4. १८९१ ते १९६४
No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India
  MCQ 11 to 15👇
 
11) राजुरी या खेडेगावात भटक्या जमाती साठी कोणी सहकारी संस्थेची स्थापना केली.
1. डॉक्टर वर्गीस कुरीयन 
2. पद्मश्री वैकुंठभाई मेहता 
3. डॉक्टर धनंजय गाडगीळ 
4. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील
 
12) डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटलांना कोणत्या साली पद्मश्री किताबाने सन्मानित केले.
1. १९६०
2. १९६१
3. १९६२
4. १९६३
 
13) गिरणा सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना-
1. १९५६ 
2. १९५७
3. १९५८
4. १९५९
 
14) डॉक्टर वर्गीस कुरीयन यांचा मृत्यू-
1. 19 सप्टेंबर 2012
2. 9 सप्टेंबर 2012
3. 10 सप्टेंबर 2012
4. 12 सप्टेंबर 2012
 
15) गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघाची स्थापना-
1. १९७१
2. १९७२
3. १९७३
4. १९७४
No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India
  MCQ 16 to 20👇
 
16) गोरवाला समितीची स्थापना-
1. १९४८
2. १९४९
3. १९५०
4. १९५१
 
17) शासनाचा सहभाग, सहकारी प्रशिक्षण, कामकाजावर देखरेख हे मुद्दे कोणत्या संकल्पनेशी निगडित आहेत.
1. वैद्यनाथन समिती स्थापण्याचा उद्देश
2. गोरवाला समितीच्या शिफारसी
3. विठ्ठल राव विखे पाटलांचे योगदान
4. वर्गीस कुरीयन यांचे योगदान
 
18) वैद्यनाथन समितीची स्थापना-
1. २००१
2. २००२
3. २००३
4. २००४
 
19) सहकारी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कायदा मंजूर-
1. 9 मे 1961
2. 10 मे 1963
3. 9 जून 1961
4. 8 जुलै 1964
 
20) गोरवाला समिती चे दुसरे नाव-
1. अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समिती
2. वैद्यनाथन समिती
3. धनंजय गाडगीळ समिती
4. यापैकी नाही
No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India
In English Language 👇
 
1) Life of Padma Shri Vaikunthabhai Mehta-
1. 1891 to 1964
2. 1901 to 1971
3. 1897 to 1980
4. 1905 to 1961
 
2) Life of Dr. Dhananjay Gadgil
1. 1891 to 1964
2. 1901 to 1971
3. 1897 to 1980
4. 1905 to 1961
 
3) Life of Padma Shri Vitthalrao Vikhepatil
1. 1891 to 1964
2. 1901 to 1971
3. 1897 to 1980
4. 1905 to 1961
 
4) Life of Karmaveer Bhausaheb Hiray
1. 1891 to 1964
2. 1901 to 1971
3. 1897 to 1980
4. 1905 to 1961
 
5) Lifetime of Dr. Varghese Kurien
1. 1891 to 1964
2. 1901 to 1971
3. 1897 to 1980
4. 1921 to 2012
No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India
6) In which year Vaikunthabhai Mehta was appointed as the Minister of Finance and Co-operation.
1. 1946
2. 1947
3. 1948
4. 1949
 
7) When was Vaikunthabhai Mehta honored with Padma Bhushan?
1. 1951
2. 1952
3. 1953
4. 1954
 
8) President of India’s first sugar factory-
1. Padmashree Vaikunthabhai Mehta
2. Dr. Dhananjay Rao Gadgil
3. Padma Shri Vitthalrao Vikhe Patil
4. Karmaveer Bhausaheb Diamonds
 
9) Who founded the Gokhale Institute?
1. Dr. Dhananjay Rao Gadgil
2. Padmashree Vaikunthabhai Mehta
3. Dr. Varghese Kurien
4. Padma Shri Vitthalrao Vikhe Patil
 
10) Term of Dhananjayrao Ghadge as Director of Reserve Bank of India
1. 1967 to 1971
2. 1952 to 1962
3. 1980 to 1997
4. 1891 to 1964
 
11) Someone set up a co-operative society for nomadic tribes in the village of Rajuri.
1. Dr. Varghese Kurien
2. Padmashree Vaikunthabhai Mehta
3. Dr. Dhananjay Gadgil
4. Padma Shri Vitthalrao Vikhe Patil
 
12) In which year Dr. Vitthalrao Vikhe Patal was awarded Padma Shri Kitab.
1. 1960
2. 1961
3. 1962
4. 1963
13) Establishment of Mill Co-operative Sugar Factory-
1. 1956
2. 1957
3. 1958
4. 1959
14) Death of Dr. Varghese Kurien-
1. 19 September 2012
2. 9 September 2012
3. 10 September 2012
4. 12 September 2012
 
15) Establishment of Gujarat Co-operative Milk Marketing Association-
1. 1971
2. 1972
3. 1973
4. 1974
 
16) Establishment of Gorwala Samiti-
1. 1948
2. 1949
3. 1950
4. 1951
 
17) What are the issues related to government participation, co-operative training, work supervision?
1. Purpose of establishing Vaidyanathan Committee
2. Recommendations of Gorwala Committee
3. Contribution of Vitthal Rao Vikhe Patil
4. Contributed by Varghese Kurien
 
18) Establishment of Vaidyanathan Samiti-
1. 2001
2. 2002
3. 2003
4. 2004
 
19) Approved separate law for co-operative sector-
1. 9 May 1961
2. May 10, 1963
3. June 9, 1961
4. July 8, 1964
 
20) Another name of Gorwala Samiti-
1. All India Rural Credit Survey Committee
2. Vaidyanathan Samiti
3. Dhananjay Gadgil Committee
4. None of these
 
More Quizzes on Co-operation-I👇

Post a Comment

0 Comments